News Updates  

  
Puteti face DONATII la Biserica Sf. Parascheva, prin PAYPAL.

DE  INTERES  COMUN

Un nou lacas pentru Biserica Sfanta Parascheva
+ Saint Parascheva Romanian Orthodox Church +
264-266 Lowel St. Andover MA 01810


 La începutul lunii Februarie din acest an s-a desfăşurat şedinţa Adunării Parohiale, şedinţă în timpul căreia am analizat, pe baza rapoartelor prezentate, modul de desfăsurare a activităţii parohiale în anul 2023, an calendaristic în care toate slujbele, activităţile spirituale, educaţionale, comunitare şi administrative s-au desfăşurat în noua biserică. In primul rând s-a demonstrat că spaţiul mai mare a fost o mare necesitate a comunităţii noastre şi de mare importanţă pentru Biserica Sfânta Parascheva; posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie fără dificultăţiile întâmpinate anterior privind parcarea maşinilor, locul in biserică, accesul vârstnicilor în spaţiul bisericii şi în celelalte spaţii din centrul parohial, liniştea şi siguranţa necesare bunei desfăşurări a slujbelor, spaţiul pentru activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi, sunt câteva pe care le amintesc.

Activitatea spritual-religioasă s-a desfăşurat conform cu programul liturgic, numărul membrilor a crescut cu 24 de credincioşi faţă de anul precedent, activităţile (hram, picnic, mese praznicale, bake-sale, spectacole etc.) au fost încununate cu succes.
Lucrările efectuate au depăşit pe cele propuse la începutul anului 2023, adăugându-se şi lucrarea în demisolul Centrului Parohial.
Anul acesta, cu ajutorul Domnului, dorim să continuăm lucrarea încredinţată de Hristos Domnul de propovăduire a Sfintei Evanghelii şi de mântuire prin sfintele şi dumnezeieştile Taine şi punerea în practică a valorilor morale.
Sperăm în continuarea cu succes a lucrărilor administrative în biserică şi în centrul parohial.
 Avem în proiect instalarea un sistem de aer condiţionat, continuarea lucrărilor la catapeteasmă (icoanele praznicelor împărăteşti, a sfinţilor Arhangheli şi icoana "Cina cea de Taină" se află in lucru in România). Vopsirea exteriorului bisericii unde este siding din lemn şi înlocuirea uşilor care necesită schimbarea sunt pe lista de proiecte pentru acest an. (Prima uşă la intrarea din parcare a fost lucrată şi instalată în Ianuarie a.c.).
După cum ştim, toate aceste lucrări s-au realizat şi se vor realiza numai cu participarea şi suportul financiar al tuturor.
Implicarea fiecăruia dintre noi în activităţile cumunităţii noastre bisericeşti, comunitate care împărtăşim aceleaşi Sfinte Taine, avem aceleaşi valori morale şi credinţă, ne oferă o viaţă sănătoasă, dă sens existenţial şi ne aduce pace şi împlinire. Mântuirea şi pacea sufletească se realizează în viaţa pământească şi conduc sufletul spre viaţa veşnică.
De aceea, vă îndemn să fiţi parte a acestor lucrări necesare bisericii, biserică ce ne reprezintă pe aceste meleaguri spre slăvirea lui Dumnezeu şi cinstirea Sfintei Parascheva ce ne ocroteşte.

Pentru donaţii şi ajutorul de care avem nevoie ne puteţi contacta oricând şi vom aprecia din suflet participarea dumneavoastră de punere în practică a credinţei aşa cum Sfântul Apostol Iacob a scris despre coerenţa între ceea ce se zice şi ceea ce se face: “Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este.” (Iacob 2, 20)

Pr.Nicolae


 
Scoala de educaţie religioasă

 "Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia." (Luca 18,16)  
Scoala duminicală a parohiei noastre funcționează cu două grupe de copii. Avem un număr de 4 profesori pentru grupa mică: Monica Lichi, Stela Padure, Mihaela Simion şi Ecaterina White, si trei profesori pentru grupa mare de copii: Cristian Chelariu, Alexandra Lauric şi Daniela Loghin, (Daniela este responsabilă cu organizarea programului de educație).
Vă îndemnăm să aduceții copiii pentru a se familiariza cu comunitatea şi a avea parte de educație religioasă de etică şi morală creştină cunoştinte necesare pentru in viitor plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.


Membrie sau Contribuţia bisericească pentru anul in curs

Formele de Membrie sunt disponibile în biserică sau electronic la Pagina: www.saintparascheva.org  Vă invităm să fiţi parte a acestei comunităţi ortodoxe prin participarea la Sfintele Taine ale bisericii, prezenţa la rugăciune şi la activităţile bisericii Sfânta Parascheva.


Administrative


 Evenimente Organizate de Mitropolie

Găsiți programul complet la adresa:

https://www.mitropolia.us/index.php/ro/

+ Metropolitan Nicolae
Romanian Orthodox Metropolia of the Americas


Apel umanitar
După cum cunoaștem, țara noastră a trecut și trece prin greutăți de multe feluri. După incendiile și uraganele din vară, acum o mare parte a comunităților din multe state ale țării au fost grav afectate de tornade.
Creștinii ortodocși, potrivit învățăturii Domnului au ajutat cu rugăciune, compasiune, suport financiar și material.
Organizația Ortodoxă - International Orthodox Christian Chariy ( IOCC ) prin membrii și suportul financiar au fost și sunt pretudindeni în lume prezenți (inclusiv România și Republica Moldova) cu ajutoare.
Donațiile pentru ajutorul victimilor tornadelor din zilele trecute si programelor de ajutor caritabil pot fi făcute on-line accesând pagina www.iocc.org .
Vă aducem mulțumirile noastre pentru sprijinul oferit și bucuria pe care o putem oferi de Crăciun celor greu încercați!


 


1918 -2018 - Centenarul  Marii Uniri
Dumnezeu să binecuvinteze neamul nostru românesc si pământul strămosesc

LA MULTI ANI ROMANIA!

 Biserica Cuvioasa Parascheva - 25 de ani in mijlocul comunităţii româneşti

Aniversând prin rugăciune al 25-lea hram al Bisericii Cuvioasa Parascheva, ne plecăm Lui Dumnezeu şi Cuvioasei Parascheva pentru milostivirea revărsată asupra comunităţii noastre.
Ne indreptăm dintru inceput gândurile spre credincioşii care au dăruit timp si au oferit suport material şi financiar bisericii.
Să facem o incursiune istorică prin cei 25 de ani de slujire ar cere timp şi poate istoria, ca de cele mai multe ori, să fie privită din perspective diferite; in general scrierea istoriei este o lucrare dificilă şi insuficientă pentru om. Eu consider mai bine să las pe Dumnezeu să facă lucrul acesta, căci El este cheia istoriei, al adevărului, şi numai El le ştie pe toate.

Frumuseţea şi realitatea istorică constă in faptul că propovăduirea Sfintei Evanghelii şi lucrarea de slujire a fost neintreruptă timp de 25 de ani in Biserica Sfânta Parascheva.

Psalmul 102 ne aminteşte de destinul nostru in lumea aceasta şi care este datoria noastră: “Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele.”

Prin Biserică şi prin Altarul jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, Mila lui Dumnezeu şi dreptatea Lui se revarsă asupra oamenilor.
Cartea de invăţătură “Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor” scrisă de ierarhul Vasile Coman al Oradei, m-a fascinat din vremea anilor de liceu şi mi-a format o perspectivă asupra dorinţei mele de a fi un slujitor al Bisericii. Biserica este un spaţiu sacru şi un spaţiu al oamenilor care impărtăşesc dorinţa de a fi in comuniune intre ei şi in comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune, adevăr, bine şi frumos.
Si noua biserică ortodoxă românească ce a luat fiinţă in 1996 in statul Massachusetts, prin harul şi protecţia Sfintei Parascheva, a adunat neamul nostru, a stricat graniţele şi şi-a arătat bunăvoinţa asupra tuturor celor ce au dechis uşa ei.

Cronologic vorbind, pe 30 martie 1996, ziua pomenirii Sfântului Ioan Scărarul, Părintele Nicholas Apostola a slujit pentru prima dată Sfânta Liturghie pentru această comunitate. Tot in aceeaşi perioadă comunitatea a ales un protector al bisericii, şi rânduiala Mântuitorului Iisus Hristos a fost ca Sfânta Parascheva să protejeze prima biserică românească din Boston. La primul Hram in acelaşi an, Părintele Arhiepiscop Victorin vizita comunitatea.
Fără să-mi dau seama de rolul unui preot misionar la care eram chemat, dar cu curajul tinereţii, pe 4 decembrie 1996, in urma invitaţiei Părintelui Arhiepiscop Victorin, alături de soţie şi cu un copil care avea să se nască după trei luni, păşeam pe pământul Americii pentru o lucrare pe care nu mi-am imaginat-o şi de care nu eram conştient nici in teorie.

Ajutorul Sfintei Parascheva, răbdarea şi optimismul oamenilor au fost fundaţia a ceea ce vedem şi suntem astăzi.
După o perioadă de slujire in spaţii pe care le-am primit din bunăvointa fraţilor nostri intru Domnul, in iunie 1999 păşeam in propria noastră biserică, cumpărând lăcasul din Wakefield in care ne aflăm şi astăzi de la o fostă biserică baptistă. Alături de suma pe care lunar trebuia să o plătim pentru imprumut, s-au efectuat lucrări de intreţinere şi infrumuseţare a bisericii, dar marea frumuseţe consta in numărul din ce in ce mai mare de credincioşi care se alăturau in rugăciune bisericii.
In anul 2002 Arhiepiscopia Ortodoxă Română a fost dăruită cu un nou slujitor, in persoana Inalt Prea Sfintitului Nicolae, iar biserica Sfânta Parascheva a fost prima biserică Târnosită (sfinţită) pe pământul American, pe data de 13 Octombrie a aceluiasi an de Prea-Sfintia sa, impreună cu Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului.

Anii au trecut, fiecare an fiind o cărămidă pentru zidirea comunităţii şi o treaptă spre Impărăţia lui Dumnezeu. Bisericii i s-au adus imbunătăţiri multiple şi a fost inzestrată cu tot ceea ce se vede in ziua de astăzi, iar datoria către bancă a fost achitată anul trecut.

Realizările nasc perspective, iar un vis, dacă nu devine realitate ,rămâne un simplu vis.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să depăsim cu sănătate şi curaj şi această criză din lume, ca fiecare dintre noi să ducem o viaţă plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor, să observăm ce putem face mai bun pentru noi şi ce mostenire lăsăm urmaşilor noştri pe aceste meleaguri unde trebuie să propovăduim Sfânta Evanghelie!
Aduc rugăciunile şi mulţumirile mele tuturor celor cu care am lucrat de 25 de ani, Dumnezeu să odihnească pe cei plecaţi din lumea aceasta, ctitori şi binefăcători, iar dumneavoastră, biserica vie şi lucrătoare, să fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu cu sănătate, curaj şi spor in toate!
Întru Multi Ani Bisericii Sfânta Parascheva!

Pr. Nicolae Simion


To all the Faithful Parishioners of our St. Parascheva Parish

The hierarchs of our Church, throught the Assembly of Bishops, - SCOBA (http://assemblyofbishops.org) have selected our parish for participation in the national study: Sharing Our Faith: Evangelization and Outreach in US Orthodox Christian Churches.
This study will help us to better understand how Orthodox parishes and their members live out our Faith in 21st century America; how they connect to their local neighborhoods; and how they reach out to non-Orthodox people.
By taking part in this study you will be helping our Orthodox Church better understand itself and how we interact with the larger society. It is really important. All you need to do is to complete an online questionnaire (the link to it is provided below). It will take about 20 minutes. Please be as honest as you can when completing the questionnaire. There are no “wright” and “wrong” answers. And, the survey is completely anonymous. If you have several adult (age 18+) and teenage (age 14+) church members in your household, please make sure that everyone completes the survey independently from each other.

Here is the link to the survey: click on it and complete the questionnaire.

http://www.surveymonkey.com/r/OurFaithCalendar Ortodox  <

- Caritate
Membrii, enoriasii si prietenii parohiei noastre au donat anul acesta in Contul de caritate suma de aproximativ 15,000.00 de dolari. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dragostea si compasiunea ce ati arătat-o celor care au nevoie de ajutorul nostru!

- Donatii electronice
Biserica noastra va trece in curand la un nou sistem de Donatii electronice. Pană in prezent au fost instalate conectia la telefon cu numărul 781-224-4158 si conectia la internet tip business. In curand vor fi instalate echipamentele bancare si sistemele de securitate, (posibil), de tip chip-enabled terminal.

- Buletin Parohial
Biserica noastra a inceput un nou program de informatii al bisericii Saint Parascheva Church News care este distribuit la un număr de aproximativ 700 de persoane. Pagina electronică  www.saintparascheva.org este in proces de lucru pentru a fi disponibilă pe noile instrumente de comunicatie. Biserica dispune si de pagină Facebook .

- Editarea noului buletin parohial
Biserica Ortodoxă prin invătătura Sfintilor Părinti ai bisericii, incepand cu indemnul Mantuitorului Iisus Hristos: "cercetati Scripturile", a sprijinit invătămantul, stiinta si cultura, multi dintre Sfintii Parinti ai bisericii au adus contributii fenomenale in domeniul stiintei. Lumina cunoasterii nu trebuie ascunsă ci pusă pe altarul lui Dumnezeu si al lumii. Parohia noastră este una dintre Parohiile ortodoxe romanesti unde nivelul de educatie si stiinta al enoriasilor este cel mai ridicat. In momentul de fată sintem in procesul de formare a noului Comitet de news si media. Pentru colaboratori va puteti adresa preotului Nicolae sau doamnei Daniela Loghin - secretara Consiliului Parohial.

- Aniversarea Bisericii
Saint Parascheva Romanian Orthodox Church of Boston 1996-2016
Biserica noastră a Aniversat 20 de ani de slujire lui Dumnezeu si lumii. Unul dintre proiectele aniversării este achitarea integrală a imprumutului bancar. Biserica a fost cumpărată in anul 1999 cu suma de 225.000.00, iar valoarea prezentă a proprietătii- datorită locatiei si factorilor economici - a ajuns, conform cu rapoartele orasului Wakefield, la suma de 675.000.00.  In prezent mai datorăm băncii suma de aproximativ$39,000.00 .Părintele Ceresc să vă dăruiască mult ajutor intru toate pentru dăruirea pe care ati arătat-o si o arătati Sfintei Biserici!

- Membria Bisericii
Multumim tuturor membrilor Parohiei noastre ce au donat suma de Membrie pe anul in curs si asteptăm in continuare donatiile pentru achitarea membrie. Avem un număr de 11 membri noi anul acesta, număr care ne va apropia de 150 de membri activi.
Contributia anuală a Comitetului de Doamne este de $10.00. Anul trecut Comitetul de doamne a avut un număr de 8 membre si dorim ca implicarea doamnelor in programele parohiei noastre să crească. Pentru detalii privind contributia si planurile de viitor vă puteti adresa doamnei Florentina Anastasoaie.